הרב ד"ר משה רט
חוקר תחום יהדות וחיים מודרניים ותורה ומוסר

סופר, עורך וד"ר לפילוסופיה.