הרב דני לביא
ראש המכון, מייסד, וראש מדור יסודות האמונה

ר"מ בישיבת אלון מורה.