הרב דני לביא
חבר צוות הניהול, חוקר תחום יסודות האמונה.

ר"מ בישיבת אלון מורה.