הרב אליסף ליבי
מייסד וחבר צוות ניהול, ראש מדור אלוהים ואדם

מלמד בישיבת אורות נתניה ורב קהילת חסד ואמת בעיר נתניה.