הרבנית ד"ר חני פרנק
מנהלת פרויקטים וחוקרת תחום איש-אישה

ראש בית המדרש מת"ן שמרון ויועצת הלכה.