הרבנית ד"ר חני פרנק
מנהלת המכון, ראש מדור איש-אישה

ראש בית המדרש מת"ן שמרון ויועצת הלכה.