הרבנית ד"ר חני פרנק


הרבנית ד"ר חני פרנק
חוקרת תחום יהדות ומגדר

מנהלת מת"ן שמרון, יועצת הלכה.