הרבנית ד"ר חני פרנק
חברת צוות הניהול וחוקרת תחום איש-אישה

ראש בית המדרש מת"ן שמרון ויועצת הלכה.