הרבנית ד"ר חני פרנק


הרבנית ד"ר חני פרנק
חוקרת תחום יהדות ומגדר