גיל-עד שטרן


גיל-עד שטרן
חוקר תחום תורה ומדע

חוקר מקרא וצייר.