המציאות המשתנה מחוללת בציבור הדתי משבר אמונה הולך וגובר.
בצד ההצלחה בכל התחומים, מורגשת מבוכה אצל חלק ניכר מהבנים והבנות של הציבור הדתי.
פעמים רבות, נובעת המבוכה מתחושות שגויות שהיהדות לא רלוונטית, משמעותית או הגיונית.
כמענה לאתגר הקמנו את "מכון ידעיה". המכון יוצר משנה אמונית עמוקה, מקיפה, משמעותית ורציונלית בשפה עכשווית.

מפעולות המכון:
  • במכון יושבים חוקרים מובילים שמפתחים משנה אמונית סדורה.
  • המכון מפעיל את האתר "לדעת להאמין", צוות המכון מעניק, דרך האתר, גם מענה פרטני לשאלות של פונים.
  • המכון מוציא לאור ספרים שמבררים את האמונה.
  • המכון מקיים מפגשי עמיתים של רבנים ואנשי מחקר שביחד מלבנים סוגיות אמוניות שקשורות למחקר.
  • צוות המכון מעביר הרצאות וכנסים העוסקים בהתמודדות הורית עם נוער במבוכה דתית.