חברי המכון


הרב יובל שרלו

הרב אורי שרקי

הרב יעקב אריאל

הרב שבתי רפפורט

פרופ' יואל אליצור

פרופ' ג'פרי וולף

הרב ד"ר מיכאל אברהם

ד"ר יצחק מייטליס

הרב חיים וידל

פרופ' שלום רוזנברג

הרב גיורא רדלר

הרבנית ד"ר נעמי שחור

הרבנית רחל שפרכר פרנקל

הרבנית ד"ר שולמית בן שעיה

גב' שרה אליאש

הרבנית נעמי וולפסון

הרבנית ד"ר חנה קטן

הרבנית ימימה מזרחי

הרבנית אושרה קורן