חברי המכון


הרב אורי שרקי

הרב יובל שרלו

הרב יעקב אריאל

הרב שבתי רפפורט

פרופסור יואל אליצור

פרופ' ג'פרי וולף

הרב ד"ר מיכאל אברהם

ד"ר יצחק מייטליס

הרב חיים וידל

פרופ' שלום רוזנברג

הרב יצחק מאיר יעבץ

הרב גיורא רדלר

הרבנית ד"ר נעמי שחור

הרבנית רחל שפרכר פרנקל

הרבנית ד"ר שולמית בן שעיה

גב' שרה אליאש

הרבנית נעמי וולפסון

הרבנית ד"ר חנה קטן

הרבנית ימימה מזרחי

הרבנית אושרה קורן