ספר אלקטרוני: כלים לאורות - היחס לאלוהים במשנת הרב קוק