למה מתכוונים כשאומרים אלוהים - רכישה בישיבות ללא משלוח - עותק